top of page

Meeskond

NÕUKOGU

  • Andrus Loog

  • Tiit Meren

  • Heinu Klaas

KVALITEEDIJUHTIMINE
Ivar_Järving.JPG

Ivar Järving, PhD

GMP pädev isik/ravimite tootmise pädev isik

 

ivar.jarving@cellintechnologies.com

Ivar on Cellin Technologies OÜ pädev isik. Tema ülesandeks on tagada, et iga kasutamiseks vabastatud ravimipartii on toodetud ning kontrollitud ravimialaste õigusaktide ja tegevusloa kohaselt. Ivar on Eestis üks juhtivaid  ravimite aseptilise tootmise eksperte omades selle alal 20-aastast kogemust. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainsenerina ja omandanud teaduskraadi bioorgaanilise keemia valdkonnas. Ivari põhiliseks uurimisvaldkonnaks on olnud dioksügenaaside biokeemia ja eikosanoidhormoonide  süntees ning ta on rohkem kui 50 teadusartikli autoriks.

Jekateria Kristal.jpg

Jekaterina Krištal, PhD

Kvaliteedijuhi kohusetäitja

jekaterina.kristall@cellintechnologies.com

Jekaterinal on laialdane töökogemus rakukultuuride, raku diferentseerumise ning toksikoloogiaga seoses. Tema vastutusalasse kuulub tootmisprotokollidele arendamine ja valideerimine.

Jekaterinal on teaduskraad Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta koordineeris ka mikroskoopiakeskuse tööd. Tema teadustöö keskendus Alzheimeri tõve patoloogias oluliste valkude - amüloidbeetapeptiidide - toksilisuse uurimisele. Lisaks on ta kogenud laboritarvikute hankimise alal. 

TOOTMISOSAKOND
Anna%2520Balikova_edited_edited.jpg

Anna Balikova, PhD

Tootmisjuht

anna.balikova@cellintechnologies.com

Anna on Cellin Technologies OÜ tootmisjuht. Tema korraldab ja jälgib kogu tootmistegevust, et tagada tootmisprotsesside vastavus heale tootmistavale. Anna haldab kõiki koostööprojekte, mis on seotud rakuteraapia toodete arendamisega, nende kohandamisega GMP-le ning tootmisega prekliiniliseks ja kliiniliseks kasutuseks. Anna on omandanud rakubioloogia doktorikraadi Tartu Ülikoolis, kus tema teadustöö oli keskendunud kasvajaseoseliste molekulaarsete mehhanismide uurimisele. Tallinna Tehnikaülikoolis tegeles Anna vähirakkude kinnitumise ja migratsiooni uurimisega. Annal on suur kogemus rakkude kasvatamise ning enamuste meetoditega molekulaar- ja rakubioloogias.

ELK_pic.jpg

Ele-Liis Kreek, MSc

Kvaliteedijuht (Lapsepuhkusel)

ele-liis.kreek@cellintechnologies.com

Ele-Liis on ettevõtte kvaliteedijuht. Ta seisab hea selle eest, et kõik ettevõte ravimitootmisega seotud tooted ja teenused on vastavuses hea tootmistava nõuetega. Ele-Liis haldab koostööprojekte, mis on seotud rakuteraapia toodete arendamisega, nende kohandamisega GMP-le ning tootmisega prekliiniliseks ja kliiniliseks kasutuseks. Tal on Tallinna Tehnikaülikooli teaduskraad geenitehnoloogia erialal. Enne Cellin Technologies OÜ meeskonnaga liitumist on Ele-Liis uurinud nii DNA transposoone kui reproduktiivmeditsiini ning tal on põhjalikud teadmised nii molekulaar- kui ka rakubioloogia alal.

ÄRIARENDUS JA JUHTIMINE
Ivari Saar2.jpg

Ivari Saar

Äriarendusjuht

ivari.saar@cellintechnologies.com

Ivari on kogenud ärijuhtimises ning ravimimüügis rahvusvahelistele turgudele.

Tema tegeleb Cellin Technologies'i tootelahenduste viimisega eksportturgudele.

Mart_Raik_töödeldud_okt_2012,_foto_Egert

Mart Raik

Tegevjuht/Juhatuse liige

mart.raik@cellintechnologies.com

Mart on Cellin Technologies OÜ juhatuse liige alates 2012. aastast. Ta on juhtinud väga erinevaid organisatsioone, nende suurus on ulatunud kümnest kuni tuhande töötajani. 1992.–1995. aastal oli ta hotelli Strand juhatuse esimees ning tegevjuht, seejärel Baltika Kaubandusgrupi ning NEXT`i kaubamajas EMV Kinnisvara ASi juhatuse esimees. 1990ndate teisel poolel asus ta konsulteerima ja koolitama ettevõtete juhte ning läbi viima koolitusi. Samuti on ta lugenud juhtimisloenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis ning nõustanud nii erasektorit kui ka avalikku sektorit.

bottom of page