top of page

Tootmiskompleks

Cellin Technologies omab kaasaegseid ruume ja tingimusi cGMP tootmiseks.

Puhasruume kasutatakse rakuliste toodete aseptiliseks käitlemiseks, mis sisaldab rakkude eraldamist, kasvatamist ning modifitseerimist

Kaks B klassi puhasruumi laborit (ISO 7) sisaldavad kokku nelja A klassi tööpinda (ISO 5).

Puhasruumid on varustatud keskkonna jälgimissüsteemiga, mis võimaldab 24/7 silma peal hoida ruumide rõhul, osakeste sisaldusel, temperatuuril ja suhtelisel niiskusel.

HVAC süsteem tagab tööks vajaliku temperatuuri, õhuvahetuse, niiskuse ja rõhu.

Tööpindadeks on statsionaarsete osakesteloenduritega varustatud II klassi laminaarkapid.

Rakkude kasvuks vajalikud tingimused luuakse multigaas-inkubaatorites, mille režiimi kontrollitakse spetsiaalse arvutitarkvara abil.

Tööks kasutatakse kaamera ja monitoriga varustatud invertmikroskoope.

Rakkude eraldamiseks kasutatakse jahutusega tsentrifuuge.

Kogu puhasruumides sisalduv mööbel (v.a. toolid) on kergesti puhastatavast roostevabast terasest.

Materjalide ja rakkude säilitamiseks on meie kasutuses +4, -20 ja -80°C külmikud ning ​vedela lämmastiku (LN2) mahutid.

Lisaks on meie kasutuses karantiini ja vabastatud materjali ruumid. Mikrobioloogia labor ​ Kvaliteedikontrolli labor ​ Koekultuuri labor

bottom of page