top of page

Aseptiline menetlus

Anchor 1

Cellin Technologies OÜ-l on võimalik villida, pakendada, märgistada, ladustada ja transportida erinevaid tooteid vastavalt teie projekti vajadustele.

Rakuteraapia tooteid ei saa suunata lõppsteriliseerimisele, vaid neid toodetakse ja pakendatakse puhasruumis aseptilist tehnikat kasutades. Me pakume erinevaid villimise ja pakendamise lahendusi, vajadusel koos filtreerimisega, litsentseeritud GMP nõuetele vastavas keskkonnas.

Lisaks pakume vajadusel valideeritud transportteenust külmutatud bioloogilistele toodetele.

Meie poolt pakutavad villimise teenused:

  • Väikeste mahtude täpne villimine peristaltilise pumba abil

  • Väikeste mahtude või varieeruvate  koguste villimine pipeti abil

  • Erinevatesse viaalidesse või tuubidesse villimine

  • Villimise-eelselt vedelike filtreerimine

  • Viaalide ja tuubide märgistamine ja pakendamine

Meie poolt pakutavad pakendamise teenused:

  • Pakendamine puhasruumi A-klassi, B-klassi või D-klassi keskkonnas

  • Pakendamine Whirl-Pak, Tyvek vm pakenditesse

  • Pakendite märgistamine eri suuruses ja materjalist trükitud märgistega

aseptic filling
bottom of page